הצגה מדעית של הסקירות

לפי דרישת הלקוח, ניתן להציג את הסקירות בפני הלקוח המזמין וגורמים נוספים בעלי עניין ולדון בהן.

פרופ' אבי הופשטיין, סקירה בנושא רפורמות בחינוך המדעי

ד"ר עמליה רן, סקירה בנושא מאגרי מידע בתחום החינוך