על הסקירות

מרכז הידע האקדמי במכון מופ"ת גאה להיות מהמרכזים המובילים בחיבור סקירות מידע אנליטיות בנושאי חינוך, הוראה, למידה והכשרת מורים. הסקירות כוללות חקר וניתוח של היבטים שונים של הנושא המבוקש, השוואה בין מודלים בין-לאומיים שונים, איתור מגמות של שינוי, ניתוחן ועוד. סקירות הספרות מסייעות לקובעי המדיניות לגבש מדיניות שמבוססת או נשענת על מידע ומחקר. במקרים מסוימים המרכז אף מציע שירות של כתיבת ניירות מדיניות המנתחים חלופות שונות לפתרון בעיות, תוך ניתוח ספרות המחקר והצבעה על החלופה הרצויה.

לקוחות מספרים

​הלקוחות שלנו