על סקירות המידע והמחקר

מרכז הידע האקדמי במכון מופ"ת גאה להיות מהמרכזים המובילים בחיבור סקירות מידע אנליטיות בנושאי חינוך, הוראה, למידה והכשרת מורים. הסקירות כוללות חקר וניתוח של היבטים שונים של הנושא המבוקש, השוואה בין מודלים בין-לאומיים שונים, איתור מגמות של שינוי, ניתוחן ועוד. סקירות הספרות מסייעות לקובעי המדיניות לגבש מדיניות שמבוססת או נשענת על מידע ומחקר. במקרים מסוימים המרכז אף מציע שירות של כתיבת ניירות מדיניות המנתחים חלופות שונות לפתרון בעיות, תוך ניתוח ספרות המחקר והצבעה על החלופה הרצויה.
אנו שמחים לשרת קהל לקוחות מגוון ואיכותי הכולל ראשי מינהלים במשרד החינוך, בשלטון המרכזי והמקומי, נשיאי מכללות אקדמיות לחינוך, עמותות וארגונים בתחומי החינוך והחברה, ראשי ערוצים במכון מופ"ת ולקוחות פרטיים. עם לקוחותינו נמנים:מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך; המינהל הפדגוגי, משרד החינוך; המינהל לרישוי, בקרה ואכיפה, משרד החינוך; היזמה למחקר יישומי בחינוך; אגף בכיר למחקר תכנון והכשרה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, נשיאי מכללות אקדמיות לחינוך.

מה מייחד אותנו?

 • תהליך חיבור הסקירה מותאם לצורכי הלקוח וללוחות הזמנים שלו. אנו מקיימים קשר רצוף עם הלקוח במהלך כתיבת הסקירה, ומציגים אותה בפניו במפגש המסכם. ההצגה כוללת מצגת והרצאה.
 • אנשי צוות סקירות המידע הם בעלי ניסיון רב שנים באיסוף ובניתוח מידע בתחומי הכשרת מורים, חינוך והוראה.
 • למכון מופ"ת יש רשת גדולה של חוקרים ומומחים בתחומי החינוך.
 • מקורות המידע כוללים ספרות עדכנית בתחום הרלוונטי.
 • סקירות המידע נכתבות בהתאם לכללי הכתיבה המוקפדים ביותר.
 • סקירות המידע נקראות גם על ידי קורא חיצוני – חוקר או מומחה בתחום המבוקש.

מהי סקירת מידע אנליטית?

מדובר בסקירה מקצועית של מחקרים, תכניות, מתווים ומודלים בתחום נתון. הסקירה כוללת תיאור מתומצת של הרקע הספרותי הרלוונטי, ניתוחו ושילובו בטקסט, תוך כדי התייחסות לשאלות ולסוגיות המרכזיות הקשורות לנושא כפי שהוגדרו מראש על ידי
מזמין הסקירה.

מי מבצע את הסקירות?

הסקירות במרכז המידע האקדמי נכתבות על ידי צוות מנוסה של עורכים וכותבי תוכן שהם בעלי תואר שלישי וניסיון פרסומי עשיר בתחומי דעת שונים.
לכל סקירה ממונה צוות הכולל:

 • כותב ועורך תוכן האמון על איתור ואחזור מקורות ופריטים ביבליוגרפיים, קריאתם, עריכתם וביצוע ניתוח אנליטי שלהם, לרבות מגמות ואתגרים בתחום המבוקש.
 • איש יעץ (לרוב, חוקר מהאקדמיה) המומחה בתחום המבוקש.
 • מידען המסייע באחזור המקורות.

מבנה הסקירות

סקירות המחקר והמידע הן לרוב בעלות מבנה אקדמי וכוללות כמה פרקים:

 • תקציר
 • פרק מבוא הסוקר את הרקע הכללי או התאורטי לנושא המבוקש.
 • פרק מתודולוגיה המבהיר את אופן חיפוש המידע המשמש לסקירה, מילות המפתח, המאגרים והאתרים המקצועיים שנעשה בהם שימוש.
 • הצגה של הסוגיות המרכזיות ודיון בהן, סקירת נתונים, מודלים ודוגמאות בישראל ובעולם, תוך הדגשת ההבדלים והמאפיינים המשותפים.
 • דיון, סיכום, מסקנות, תובנות, השלכות והמלצות.
 • רשימה ביבליוגרפית, הכוללת לרוב יותר מארבעים רשומות.

היקף הסקירה משתנה בהתאם למורכבות הנושא המבוקש ולהיקף המקורות המשמשים לכתיבתו, אך מוגבל בדרך כלל לכחמישים עמודים.

מהם מקורות הידע הנכללים בסקירות?

המקורות העיקריים המשמשים לסקירות הם מחקרים אקדמיים, דוחות ומאמרים של חוקרים בתחום, המאותרים באמצעות חיפוש רחב במאגרי המידע המובילים בתחום החינוך ומדעי החברה.
עוד משמשים לסקירות, אתרים של משרדים ממשלתיים וארגונים שונים, אתרי אינטרנט ודפי פייסבוק של ארגונים וגופים בתחום המבוקש ועוד.
במקרים מסוימים, שבהם נדרש איתור של "חכמת המעשה" והפרקטיקה, נעשית פנייה אישית לחוקרים ולגופים הרלוונטיים לנושאים המבוקשים או שמתמחים בהם, לבירור מידע שאינו נגיש או מפורסם. מידע זה יצוין בדוח כהתכתבות אישית. סקירה אופיינית כוללת יותר מארבעים מקורות. הצלבת המידע ממספר רב של מחקרים מעניקה אמינות גבוהה יותר לניתוח התוצאות ולמסקנות הנגזרות מתהליך זה.

הפצת הסקירות

אנו רואים חשיבות גדולה בהפצת הידע הנצבר, ועל כן – אם מזמין הסקירה אינו מתנגד לכך – בתום הכנתן של סקירות המידע אנו מנגישים אותן לציבור הרחב באמצעות ערוצי התקשורת השונים של מכון מופ"ת: קיטלוג במאגרי מרכז המידע האקדמי, פרסום באתר מרכז הידע האקדמי, בפורטל מס"ע ובדפי הפייסבוק של מכון מופ"ת, הפצה לבעלי עניין ועוד.

​הצגה מדעית של הסקירות

לפי דרישת הלקוח, ניתן להציג את הסקירות בפני הלקוח המזמין וגורמים נוספים בעלי עניין ולדון בהן.