הלקוחות שלנו

משרד החינוך

 • מנכ"ל משרד החינוך
 • האגף להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך
 • האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך
 • מנהל עובדי הוראה, משרד החינוך
 • מנהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה, משרד החינוך
 • מנהל לרישוי, בקרה ואכיפה, משרד החינוך
 • אגף התמחות וכניסה להוראה, משרד החינוך
 • אגף מו"פ, יזמות ובתי ספר ניסויים, המנהל הפדגוגי, משרד החינוך
 • אגף בכיר לכוח אדם בהוראה, משרד החינוך
 • אגף התמחות וכניסה להוראה, משרד החינוך
 • אגף הערכת עובדי הוראה, משרד החינוך     

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 • האגף למחקר, תכנון והכשרה

מוסדות חוץ-ממשלתיים

 • מרכז השלטון המקומי
 • מכון ון ליר
 • מכללת סמינר הקיבוצים
 • מכללת קיי
 • תיכון נט
 • משאבי ידע
 • יד הנדיב
 • עמותת עולים ביחד
 • היזמה למחקר יישומי בחינוך

מכון מופ"ת

 • הנהלת מכון מופ"ת
 • הערוץ הבין לאומי, מכון מופ"ת     
 • בית הספר ללימודי התמחות מקצועית, מכון מופ"ת      
 • רשות המחקר, מכון מופ"ת